Economisch strafrecht in Amsterdam

Economisch strafrecht is een erg lastige tak binnen het strafrecht. Dit is vanwege de ingewikkelde regelgeving die zowel op nationaal als op Europees niveau wordt bepaald. Hierdoor is het voor mensen die niet gespecialiseerd zijn in economisch strafrecht vaak onoverzichtelijk. Dit maakt het ingewikkeld om een duidelijk beeld te vormen over wat wel en niet kan.

Onder economisch strafrecht vallen onder andere de Warenwet, de Wet Milieubeheer en de Arbeidsomstandighedenwet. De strafmaten en maatregelen met betrekking tot overtredingen van deze wetten staan beschreven in de Wet op Economische Delicten (WED). Er zijn verschillende autoriteiten die hierop toezicht houden: arbeidsinspectie, NMa, Voedsel- en warenautoriteit, AFM, FIOD-ECD, VROM-inspectie en verschillende gespecialiseerde afdelingen binnen de politie.

Economisch strafrecht: de gevolgen

Als uw onderneming in Amsterdam te maken krijgt met een strafrechtelijk onderzoek kan dit leiden tot een strafvervolging, welke kan voorkomen bij een economische strafrechter. Wanneer de wetten die vallen onder economisch strafrecht overtreden worden, kunnen onder andere de volgende straffen worden opgelegd: geldboetes, taakstraffen, gevangenisstraf of de stillegging van de onderneming. Door in een vroeg stadium contact op te nemen met 0900 Advocaat uit Amsterdam kunnen eventuele strafrechtelijke consequenties worden beperkt. Neem dus tijdig de juiste stappen!

Meer informatie over economisch strafrecht?

In Amsterdam staat 0900 Advocaat aangeschreven als een zeer bekwaam advocatenkantoor, wanneer het aankomt op ondernemingsrecht en economisch strafrecht. Met de uitgebreide kennis van alle wetten en regels die gelden voor ondernemingen in Amsterdam, kunnen onze advocaten u helpen met elke zaak binnen het economisch strafrecht. Voor professioneel advies in Amsterdam over economisch strafrecht kunt u contact met ons opnemen.